SunStar (Vietnam) Ltd. Tuyển dụng mới nhất

SunStar (Vietnam) Ltd.

Add a review
  • Share:

SunStar (Vietnam) Ltd. Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dầu khí/Khoáng sản ,

Company Description

 SunStar (Việt Nam) được thành lập năm 2005, là SunStar Việt Nam là công ty chuyên phân phối mỹ phẩm, đại diện độc quyền của Kao Professional (thương hiệu Goldwell-CHLB Đức), Jane Iredale (Mỹ) và Sarbec Laboratories (Pháp). Hoạt động trong một thị trường nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người, và là nơi còn nhiều lẫn lộn thực giả, nên ngay từ những ngày đầu, SunStar (Việt Nam) đã xác định rõ:

Giá trị:  Chỉ mang đến các giá trị đích thực cho các đối tác, và người tiêu dùng. Bởi vì chỉ có các giá trị chân chính mới tồn tại được với thời gian qua sự kiểm định khắt khe của thị trường.

Niềm tin:  Sự thành công của Công ty sẽ đến khi đối tác, khách hàng, và nhân viên của chúng tôi đạt được thành công của họ.

Quan niệm:  Lợi nhuận không phải là mục đích, mà là sản phẩm phụ của sự thành công (Money is a by-product of success).

Trụ sở Công ty đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm Kinh tế - Văn hoá - Chính trị đầu não, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi cả nước, SunStar đã và đang thể hiện mình dưới một hình ảnh thuyết phục với các bạn hàng và người tiêu dùng trên cả nước, nhờ vào:

Hệ thống tổ chức & quản lý tiên tiến  

Tài chính vững mạnh 

Môi trường năng động & thiện chí cao  

Office Photos

Active Jobs From SunStar (Vietnam) Ltd.