SP INTERNATIONAL EDUCATION Tuyển dụng mới nhất

SP INTERNATIONAL EDUCATION

Add a review
  • Share:

SP INTERNATIONAL EDUCATION Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

 

   "Trung tâm Giáo dục Quốc tế SP là một trung tâm giáo dục phát triển chương trình giáo dục cần thiết đối với các du học sinh và là cơ quan tư vấn giáo dục quốc tế cung cấp các dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và du học phù hợp với yêu cầu cơ quan đối với từng học sinh.

Trung tâm giáo dục chúng tôi hỗ trợ việc du học nước ngoài cho các học sinh Hàn Quốc và tất nhiên trung tâm cũng hỗ trợ việc du học Hàn Quốc của các đối tượng người nước ngoài ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc…; các dịch vụ giáo dục trong thời gian du học cũng bao gồm hỗ trợ tìm việc làm thêm…

Bên cạnh đó, trung tâm chúng tôi cũng đang hợp tác với nhiều cơ quan chuyên môn giáo dục đa dạng cả trong và ngoài nước.

Office Photos

Active Jobs From SP INTERNATIONAL EDUCATION