Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Add a review
  • Share:

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 1
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam được Bộ Công Thương cấp phép.

Ngày 28/12/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Ngày 01/09/2010, Bộ Công Thương cấp giấy phép số 4596/GP-BCT thành lập Sở Giao dịch Hàng hoá đầu tiên tại Việt Nam – Vietnam Commodity Exchange (MXV) (DBA: VNX).Theo giấy phép này, Bộ Công Thương cho phép MXV thực hiện các giao dịch cà phê, cao su, thép. 

Office Photos

Active Jobs From Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam