Shihen Vietnam Co.,ltd Tuyển dụng mới nhất

Shihen Vietnam Co.,ltd

Add a review
  • Share:

Shihen Vietnam Co.,ltd Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Người nước ngoài/Việt Kiều,

Company Description

Shihen Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản được thành lập từ tháng 1.2007, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 10.2007. Với hệ thống máy móc công nghệ hiện đại, hoạt động chính của công ty là sản xuất linh kiện điện tử (hiện tại là chấn lưu điện tử Ballast dành cho đèn huỳnh quang và bản mạch điện tử Power Supply dành cho máy in). Là một doanh nghiệp mới thành lập, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những nhân sự chủ chốt cùng góp sức cho sự lớn mạnh của công ty và gây dựng sự nghiệp của chính mình.

Office Photos

Active Jobs From Shihen Vietnam Co.,ltd