SAIGON – RDC Co., Ltd Tuyển dụng mới nhất

SAIGON – RDC Co., Ltd

Add a review
  • Share:

SAIGON – RDC Co., Ltd Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Đồ gỗ/Nội thất ,

Company Description

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sàigòn- RDC là một Công ty liên doanh được thành lập vào năm 1995 theo giấy phép thành lập số 1126/GP ngày 06/02/1995 sau đó được chuyển thành Công ty 100% vốn nước ngoài theo giấy phép số 1126A/GP ngày 08/01/2003. 

Trên cơ sở này, Công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động bao gồm sản xuất, cung cấp bêtông trộn sẵn và thi công cọc nhồi. Công ty TNHH Sàigòn- RDC 100% vốn nước ngoài được thành lập từ công ty mẹ, Công ty Concrete Technology Private Ltd., do Resource Development Corporation Ltd. (RDC).

 

Office Photos

Active Jobs From SAIGON – RDC Co., Ltd