Công Ty TNHH INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTIONS VIETNAM tuyển dụng mới nhất

Quản Lí Sản Xuất

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Login to view salary
  • Career Level Director
  • Experience 0-1 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Nghe An
  • Industry Telecommunications / Electronics

Job Description

- Làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất
- Quản lý các công đoạn sản xuất và công nhân trên chuyền
 - Lập kế hoạch sản xuất, lập báo cáo kết quả sản xuất; 
- Triển khai kế hoạch sản xuất cho công nhân thực hiện; 
- Quản lý, giám sát quá trình sản xuất để sản xuất đạt được mức hiệu suất theo yêu cầu, kế hoạch đề ra
- Đảm nhiệm những công việc khác có liên quan đến sản xuất do cấp trên yêu cầu
- Quản lý NG, cải tiến công đoạn chuyền, quản lý số lượng hàng hóa
Có Khả năng giao tiếp tiếng Hàn

Requirement

- Làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất
- Quản lý các công đoạn sản xuất và công nhân trên chuyền
 - Lập kế hoạch sản xuất, lập báo cáo kết quả sản xuất; 
- Triển khai kế hoạch sản xuất cho công nhân thực hiện; 
- Quản lý, giám sát quá trình sản xuất để sản xuất đạt được mức hiệu suất theo yêu cầu, kế hoạch đề ra
- Đảm nhiệm những công việc khác có liên quan đến sản xuất do cấp trên yêu cầu
- Quản lý NG, cải tiến công đoạn chuyền, quản lý số lượng hàng hóa
Có Khả năng giao tiếp tiếng Hàn
Keywords

Related Jobs

CÔNG TY TNH INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTIONS VIETNAM  là công ty 100% vốn Hàn Quốc, có công ty mẹ tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, loa điện thoại, thiết bị âm thanh, thuốc lá điện tử..