QT Group Tuyển dụng mới nhất

QT Group

Add a review
  • Share:

QT Group Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

QT-Data Inc là công ty phát triển về việc cung cấp các giải pháp dựa trên dữ liệu cho các doanh nghiệp. Chúng tôi giúp khách hàng của mình trở thành người tiên phong trong lĩnh vực mà họ đang nghiên cứu bằng việc phát hiện ra những insights trong một kho tàng dữ liệu, nơi mà các công ty đối thủ vẫn chưa tiếp cận được. 

Office Photos

Active Jobs From QT Group