QMC Group Tuyển dụng mới nhất

QMC Group

Add a review
  • Share:

QMC Group Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

 Tập đoàn Quang Minh (QMC) được thành lập từ năm 2002 với số vốn điều lệ là 668.000.000.000 đồng. Đây là tập đoàn tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và kinh doanh hàng nông sản tại Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính là chuyển giao công nghệ, lắp đặt nhà máy, chăn nuôi gia cầm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, kinh doanh buôn bán nguyên vật liêu cho ngành chăn nuôi và thực phẩm.

Office Photos

Active Jobs From QMC Group