HRchannels Group - Headhunter Vietnam tuyển dụng mới nhất

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật)

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Login to view salary
 • Career Level Team leader/ Supervisor
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male
 • Sector Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai
 • Industry Administrative/Clerical, Human Resources, Production

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty thương mại, hiện đang tuyển Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật, 1000$, ID15801)
 • Chịu trách nhiệm về xây dựng quy định, quy chế, ngân sách
 • Lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược của tổ chức, quản lý quá trình tuyển dụng.
 • Xây dựng tài liệu đào tạo định hướng cho nhân viên mới
 • Hỗ trợ ban quản lý trong quá trình quản lý hiệu suất làm việc của người lao động.
 • Đưa ra các giải pháp để giảm tỉ lệ vắng mặt của nhân viên, phát huy cao hiệu suất lao động của nhân viên
 • Tổ chức và quản lý dữ liệu về thông tin nhân sự, phân tích, thống kê và cập nhật dữ liệu nhân sự để hỗ trợ các quy trình, thủ tục và ra quyết định.
 • Thực hiện, hướng dẫn và giám sát công việc hành chính  HR-GA
 •  Thực hiện phiên dịch các cuộc họp nội bộ, họp toàn thể công ty

Requirement

 • Nữ, Độ tuổi: 28-36 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • 3 -5 năm vị trí quản lý nhân sự và hành chính ở công ty Nhật
 •  Hiểu rõ Luật và các quy định của pháp luật liên quan đến lao động
 • Tiếng Nhật  tốt 4 kỹ năng, từ N2 trở lên

Related Jobs

Recruitment Service of Headhunter HRchannels Group
With more than 15 years of combined recruitment experience and a massive referral network, we are uniquely positioned to quickly locate highly qualified C-level and senior management candidates carry out your vision.
The recruitment service of HRchannels is a consultative process that will help employers with:
·       Identifying talented Highly qualified C-level and senior management candidates with appropriate skills for the role involved.
·        Management of the recruitment process for roles including middle to senior management positions
·        We will only submit relevant and appropriate applications saving you valuable time
·        Save time, money and resources with us -Unrivalled fee only upon successful placement
·        Advertising job opportunities on our website www.HRchannels.com
When you’re ready to find the right staff, let our experience work for you.