Headhunter VietNam HRchannels

Phó Giám Đốc Dự Án (Thi Công, $1500, N8890)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1500
 • Career Level Giám đốc
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male
 • Sector TP.HCM
 • Industry Kiến trúc/ Thiết Kế , Xây dựng

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, hiện đang tuyển Phó Giám Đốc Dự Án tại HCM:
 • Chịu trách nhiệm hoạt động của dự án, triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng
 • Đảm bảo triển khai dự án theo đúng mục tiêu đã đề ra
 • Chỉ đạo và kiểm soát việc xây dựng kế hoạch tổng thể thi công dự án
 • Chủ trì cuộc họp với các bộ phận, phòng ban để thiết lập kế hoạch triển khai
 • Chỉ đạo bộ phận liên quan đáp ứng yêu cầu dự án
 • Chịu trách nhiệm triển khai thi công
 • Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán
 • Các nhiệm vụ khác đề ra

Requirement

 • Nam; 30-45 tuổi
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn
 • Am hiểu kỹ thuật sản xuất, lắp đặt sản phẩm trong công ty
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Required skills

Related Jobs