Công ty cổ phần tư vấn HIP Việt Nam

Phiên dịch viên tiếng nhật tại nhà máy

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Biên phiên dịch

Job Description

1. Dịch Văn Bản, Tài liệu
 • Bản báo cáo tai nạn từ các cứ điểm khác
 • Tài liệu đào tạo an toàn từ bên Nhật gửi sang
 • Dịch bảng check sheet hoạt động tháng -Dịch tài liệu sếp Nhật yêu cầu
 • Thông tư an toàn môi trường từ bên Nhật gửi sang

2.Dịch trong cuộc họp -Tất cả cuộc họp liên quan đến an toàn
 •  Hoạt động tháng -Tuần tra 5S
 • Buổi thanh tra của cơ quan nhà nước về an toàn- môi trường- điện- năng lượng

3.Dịch hiện trường -Khi đi tuần tra cùng sếp Nhật -Đánh giá máy mới của bộ phận( S&E), ...

4.Hỗ trợ nhân viên cùng Phòng đào tạo an toàn cho công nhân
5.Ghi chép và lưu trữ quản lý các biên bản giám sát an toàn thiết bị của các xưởng

Requirement

 • Chỉ tuyển nữ. Tuổi từ 24-30.
 •  Trình độ tiếng Nhật bắt buộc N2, giao tiếp tốt.Chấp nhận thực tập sinh về nước
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về biên phiên dịch, ưu tiên trong các nhà máy hoặc các TTS ở Nhật mới về nước mà thời gian đang ở Nhật có làm phiên dịch ở nhà máy.
 • Ưu tiên ứng viên sinh sống tại các khu vực Bắc Ninh, bắc Giang, Long Biên,  Gia Lâm

Required skills

Related Jobs