Headhunter VietNam HRchannels

Phiên Dịch Tiếng Hàn (Sản Xuất, $1000, BP8265)

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $1000
  • Career Level Nhân viên
  • Experience N/A Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Nghệ An
  • Industry Biên phiên dịch , Sản Xuất , Bán hàng Tiêu dùng nhanh

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn tại Nghệ An:

- Thông dịch các cuộc họp hàng ngày giữa Giám đốc và nhân viên.
- Thông dịch trực tiếp trên dây chuyền sản xuất khi cần thiết.
- Biên dịch và quản lý các tiêu chuẩn, tài liệu của dây chuyền sản xuất từ tiếng Việt sang tiếng Hàn hoặc ngược lại.
- Hỗ trợ các nghiệp vụ khác của Phòng khi cần.

Requirement

- Nam
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
- 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch sản xuất
- Tiếng Hàn Topik 4 trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng

Required skills

Related Jobs