NY Hoa Viet Co., Ltd Tuyển dụng mới nhất

NY Hoa Viet Co., Ltd

  • Châu Tử, Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa View on Map
Add a review
  • Share:

NY Hoa Viet Co., Ltd Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Xuất nhập khẩu,

Company Description

Công ty TNHH NY Hoa Việt, có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, được thành lập năm 2015 tại Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích trên 22 héc ta và quy mô trên 10.000 lao động.

Office Photos

Active Jobs From NY Hoa Viet Co., Ltd