NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Tuyển dụng mới nhất

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Add a review
  • Share:

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Chứng khoán ,

Company Description

Phương châm tuyển dụng của DongA Bank: “PHÙ HỢP

Một tổ chức phát triển thành công thì cần có đội ngũ nhân lực tốt về chất và lượng.

DongA Bank không nằm ngoài quan điểm này, DongA Bank luôn chú trọng phát triển và nâng cao nguồn nhân lực của mình. Nhiệm vụ “Thu hút – Phát triển – Duy trì” nguồn nhân lực là nhiệm vụ của toàn thành viên trong đại gia đình DongA Bank.

Office Photos

Active Jobs From NGÂN HÀNG ĐÔNG Á