MegaMedia Tuyển dụng mới nhất

MegaMedia

Add a review
  • Share:

MegaMedia Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

MegaMedia là một công ty hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp tiếp thị bền vững, gắn kết với người dùng và đời sống của con người thông qua nghiên cứu, tư vấn giải pháp truyền thông, xây dựng cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, sự phát triển của xã hội bằng việc truyền thông thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi người dùng, khuyến khích và trân trọng con người ở vị trí xã hội của họ.

Office Photos

Active Jobs From MegaMedia