Lam phương Tuyển dụng mới nhất

Lam phương

Add a review
  • Share:

Lam phương Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2019
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Bán hàng chăm sóc sức khỏe, Bán hàng (Khác),

Company Description

Trong bối cảnh đất nước hội nhập với thế giới, Việt Nam tham gia và trở thành thành viên của tổ chức Thương Mại Quốc Tế WTO, đón đầu xu hướng toàn cầu hóa, doanh nghiệp đã ra đời với khẩu hiệu “Liên kết nhiệm mầu”, với khát vọng liên kết mọi người Việt Nam, cùng nhau xây dựng một thương hiệu Việt, muốn liên kết mọi người Việt Nam trong một sân chơi toàn cầu hóa, xây dựng một niềm tin của người Việt Nam với nhau.

Office Photos

Active Jobs From Lam phương