KPIM Tuyển dụng mới nhất

KPIM

Add a review
  • Share:

KPIM Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 836
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

KPIM là viết tắt của 4 chữ Key Performance Indicator and Monitoring, là một chỉ số đo lường hiệu suất làm việc hay hiệu quả công việc của một cá nhân hay một đơn vị doanh nghiệp nhất định nào đó. Nói cách khác, KPIM sẽ đánh giá được mức độ thành công của một tổ chức hay một hoạt động cụ thể mà một cá nhân hay doanh nghiệp đang tham gia. Đây cũng chính là lĩnh vực mà chúng tôi am hiểu & đam mê.
Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng KPIM không đơn giản chỉ là áp đặt chỉ số dành cho nhân viên, mà còn ảnh hưởng đến nhân viên và doanh nghiệp như thế nào, để từ đó có thể áp dụng và thực hiện có hiệu quả. Chúng tôi rất vui mừng khi giúp bạn hiểu được toàn bộ sự phối hợp này thông qua các bài viết, video chia sẻ kiến thức, khóa học và sự kiện offline.

Office Photos

Active Jobs From KPIM