CÔNG TY CO PHAN DU LỊCH BIEN XANH tuyển dụng mới nhất

KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Login to view salary
 • Career Level Manager
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male
 • Sector TP.HCM
 • Industry Real Estate,

Job Description

Hỗ trợ Giám đốc Khối Phát triển & Quản lý dự án/ Quản lý thiết kế cấp cao quản lý và kiểm soát:
 • Công tác lập nhiệm vụ thiết kế cho các chuyên môn phụ trách.
 • Công tác chọn thầu tư vấn thiết kế (bao gồm tìm nguồn tư vấn, tổ chức mời chào giá, lập báo cáo đánh giá đề xuất chọn thầu) đối với các chuyên môn phụ trách.
 • Công tác kiểm soát, góp ý đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế của các bộ môn chuyên môn phụ trách.
 • Công tác quản lý các hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu tiến độ và thủ tục pháp lý dự án liên quan đến các chuyên môn phụ trách theo trình tự thực hiện Dự án qua các giai đoạn thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ xin phép xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, giám sát tác giả và kiểm tra hoàn công
 • Công tác biên soạn/hiệu chỉnh tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng.
Tham gia xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác quản lý thiết kế.
Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, xử lý các vấn đề thắc mắc về thiết kế trong quá trình thi công trên công trường,... có liên quan đến chuyên môn phụ trách trong các trường hợp các Quản lý Bộ phận chuyên môn cần sự chỉ đạo của Giám đốc phòng quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao.
Chịu trách nhiệm điều phối và chủ trì chính việc quản lý thiết kế dự án được Giám đốc phòng quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao phân công.
Nhiệm vụ khác
Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan đến chuyên môn phụ trách.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc phòng quản lý Thiết   kế/Quản lý thiết kế cấp cao và/hoặc GĐDA.
Tham mưu cho Giám đốc phòng quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao trong việc triển khai, phân công, giao việc, giám   sát, đánh giá nhân sự Phòng và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thiết kế đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
Tham mưu cho Giám đốc phòng quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao về những vấn đề   khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Requirement

 • Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc và quy mô dự án tương đương.
 • Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý quy hoạch, có kiến thức pháp luật liên quan đến quy hoạch – thiết kế.
Keywords

Related Jobs

Tập đoàn và là chủ đầu tư:
- Bất động sản
- Logistic
- Tiện ích spa
- F&B chuỗi nhà hàng