Công ty CP NM TTBYT USM Healthcare tuyển dụng mới nhất

Kế toán viên

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Login to view salary
  • Career Level Non Manager
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Female
  • Sector TP.HCM
  • Industry Accounting/Finance/Audit

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu số liệu, số dư cuối kỳ
- Xuất hóa đơn
- Các nghiệp vụ Kế toán kho, kế toán mua hàng, nghiệp vụ ngân hàng.
- Theo dõi công nợ
- Các công việc khác
 

Requirement

- Trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán
- Ưu tiên có kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo phần mềm Fast hoặc Misa
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chi tiết
- Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, báo cáo tốt
 
Keywords

Related Jobs

USM Healthcare Medical Equipment Factory Joint Stock Company (USM Healthcare Company) was established in 2012 and is the first company in Vietnam to produce cardiovascular products such as:

√ Balloon catheters.

√ Coronary Stent System

√ Intravenous catheters

USM Healthcare factory is well equipped with facilities to meet high-tech production requirements including production workshops, microbiology and quality control rooms, testing rooms, materials and packing warehouses.

USM Healthcare is constantly maintaining and improving its quality control and management system in accordance with the required standards.