Công ty TNHH Cafe Thái Yên

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $380
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 3-5 Years
  • Gender Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Bán hàng Tiêu dùng nhanh, Thực phẩm/Dịch vụ ăn uống

Job Description

* Tổng hợp các khoản thu,chi của Công ty. Báo cáo theo tuần/ tháng theo yêu cầu của Giám đốc.
* Thực hiện thu chi theo yêu cầu của công ty theo tình hình thực tế, đảm bảohàng hóa luôn đủ cung cấp cho sự vận hành của các cửa hàng.
* Kiểm soát các chứng từ đầu ra và đầu vào. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
* Kiểm tra và kiểm soát minh bạch các khoản thu chi, chương trình khuyến mại đúng theo quy định của Công ty.
* Thực hiện kê khai thuế, đóng thuế và các công việc liên quan dựa trên phê duyệt của Giám đốc
* Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Giám đốc

Requirement

* Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
* Độ tuổi: 30 – 40 tuổi * Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán tổng hợp nhà hàng/ quán ăn
* Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
* Đã có kinh nghiệm làm các báo cáo tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp.
* Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
* Khả năng chịu áp lực tốt, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt
* Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán
* Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ với các con số

Required skills

Related Jobs