Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ VK tuyển dụng mới nhất

Kế toán tổng hợp

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Login to view salary
  • Career Level Non Manager
  • Experience 3-5 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Khanh Hoa
  • Industry

Job Description

- Phụ trách kiểm tra, soát xét các nghiệp vụ kế toán phát sinh: 
- Kiểm tra và soát xét việc thực hiện sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết; đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp và các định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh trong tháng; 
- Thực hiện soát xét chứng từ/định khoản công nợ thừa thiếu, xử lý theo đề xuất được duyệt
- Kiểm tra hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ kết chuyển tổng hợp khác, nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT, lương  
- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 - Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm. 
- Tổ chức lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán và kiểm kê, quyết toán thuế.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý. 
- Và yêu cầu khác từ cấp quản lý.

Requirement

 - Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tài Chính Kế Toán trở lên.  
 - Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm kinh nghiệm; 
 - Thật thà, siêng năng, ham học hỏi. 
- Thời gian làm việc: 8h00- 12h00, 14h00 18 h00 từ thứ 2 - thứ 7
Keywords

Related Jobs

Công ty hoạt động lĩnh vực phần mềm, ứng dụng Vchat shop là sản phẩm của công ty.