Headhunter HRchannels

Kế Toán Thuế (Sản Xuất, $550, Y9064)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $550
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Bắc Ninh
 • Industry Ngân hàng/Đầu tư , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Kế Toán Thuế tại Bắc Ninh:
 • Nhập phiếu chi - phiếu thu, phiếu chi ngân hàng vào hệ thống kế toán
 • Chuẩn bị các khoản phải thu và phải trả
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng / quý: Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế thu nhập dự toán
 • Lập báo cáo quyết toán thuế năm: Báo cáo quyết toán thuế TNDN và các báo cáo liên quan đến báo cáo tài chính
 • Kê khai thuế và quyết toán thuế 
 • Đối chiếu tờ khai thuế với sổ sách kế toán
 • Các yêu cầu khác từ Ban quản lý

Requirement

 • Nam Nữ; Độ tuổi: trên 25 tuổi
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính...
 • Có3 năm kinh nghiệm kế toán, mạnh về thuế
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán 

Required skills

Related Jobs