CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆT NAM

Kế toán thuế

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $250
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

- Hàng quý:
 Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của Pháp luật.
 Phân loại, hạch toán, xử lý chứng từ kế toán và tổng hợp số liệu, lập các Sổ Kế toán chi tiết trong năm tài chính theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp:
+ Phiếu thu, Phiếu chi
+ Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
+ Phiếu kế toán
+ Bảng lương, bảng chấm công...
+ Phân bổ chi phí trả trước
+ Trích khấu hao tài sản cố định
+ Làm giá thành, tính giá vốn
+ Tổng hợp doanh thu-giá vốn – lãi lỗ
+ Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
+ Sổ tổng hợp và sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả
+ Sổ tổng hợp và sổ chi tiết vật tư hàng hóa
+ Sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản...
+ in ấn sổ sách kẹp chứng từ.
- Cuối năm:
 Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm;
 Lập và nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định của pháp luật.
 

Requirement

- Sử dụng máy tính,phần mềm kế toán thành thạo,
- Có năng lực làm trên 1 năm về mảng thuế và đã từng học trong lĩnh vực kế toán- kiểm toán!
 

Required skills

Related Jobs