ISD VINA Tuyển dụng mới nhất

ISD VINA

Add a review
  • Share:

ISD VINA Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng IT,

Company Description

Công ty ISD đuợc thành lập tại mỹ bởi người Hàn Quốc. Hiện tại có mặt tại Việt Name. Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa từ nuớc ngoài, mua hộ sản phẩm trên các trang bán hàng nuớc ngoài. 

Office Photos

Active Jobs From ISD VINA