HRchannels.com Tuyển dụng mới nhất

HRchannels.com

Add a review
  • Share:

HRchannels.com Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

Kênh tuyển dụng nhân sự cao cấp HRchannels.com mang đến cho các bạn một giải pháp nhân sự trọn gói bao gồm các dịch vụ trọn gói như:
1. Tuyển dụng nhân sự cao cấp (HRchannels Executive Search)
2. Quảng cáo Tuyển dụng  tr
ực tuyến và tìm kiếm ứng viên
3. Tư vấn đào tạo Nhân sự,
4. Tái c
ấu trúc Nhân sự tổng thể

Office Photos

Active Jobs From HRchannels.com