Global, soft, group.. Tuyển dụng mới nhất

Global, soft, group..

Add a review
  • Share:

Global, soft, group.. Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Tư vấn ,

Company Description

Là đơn vị tư vấn hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế, cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân tại Việt Nam.
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn, đào tạo, Công ty đồng hành cùng hơn 500 tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam trong các dự án tư vấn về phát triển kinh tế, xây dựng, mô hình tổ chức, tối ưu hóa hệ thống quản trị điều hành, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, thiết kế hệ thống lương thưởng và đánh giá kết quả công việc. 

Office Photos

Active Jobs From Global, soft, group..