HRchannels Group - Headhunter Vietnam tuyển dụng mới nhất

Giám Đốc Nhân Sự

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Login to view salary
 • Career Level Director
 • Experience > 10 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector TP.HCM, Binh Duong, Dong Nai
 • Industry Administrative/Clerical, Human Resources, Production

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Giám Đốc Nhân Sự  ($2100, ID13156) 
 • Chịu trách nhiệm vận hành và quản lý mọi hoạt động thuộc chức năng và nhiệm vụ của Phòng Nhân sự.
 • Thiết lập hệ thống nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ công ty.
 • Phân tích và sắp xếp các số liệu cụ thể liên quan đến nhân sự bao gồm các số đo về KPIs, đánh giá năng lực, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự, các chỉ tiêu trong chính sách nhân sự của doanh nghiệp.
 • Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự.
 • Tham mưu cho Giám đốc, hỗ trợ các bộ phận các vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực.
 • Thực hiện tốt các công việc văn hóa khác nhau để thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ giữa nhân viên và tăng cường gắn kết công ty.

Requirement

 • Nam/Nữ, Độ tuổi: 32 - 42 tuổi 
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh hoặc một số chuyên ngành liên quan.
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự và từ 5 năm kinh nghiệm làm quản lý nhân sự cho công ty sản xuất.
 • Mạnh về xây dựng, quản lý, theo dõi KPI.
 • Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.

Related Jobs

With more than 14 years of combined recruitment experience and a massive referral network, we are uniquely positioned to quickly locate highly qualified C-level and senior management candidates carry out your vision.
The recruitment service of HRchannels is a consultative process that will help employers with:
 • Identifying talented Highly qualified C-level and senior management candidates with appropriate skills for the role involved.
 • Management of the recruitment process for roles including middle to senior management positions
 • We will only submit relevant and appropriate applications saving you valuable time
 • Save time, money and resources with us -Unrivalled fee only upon successful placement
 • Advertising job opportunities on our website www.HRchannels.com When you’re ready to find the right staff, let our experience work for you.