Headhunter HRchannels

Giám Đốc Kinh Doanh (Nội Thất, $1700, SN9072)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1700
 • Career Level Giám đốc
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Ngân hàng/Đầu tư , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, hiện đang tuyển Giám Đốc Kinh Doanh tại Hà Nội:
 • Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh Dự án nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. 
 • Xây dựng, đề xuất mục tiêu, kế hoạch doanh số, doanh thu, đề nghị sản xuất hàng năm cho đơn vị quản lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.. 
 • Xây dựng, đề xuất mô hình tổ chức kinh doanh, chính sách bán hàng, quy trình bán hàng chính sách phát triển thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị
 • Triển khai các biện pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của đơn vị phụ trách. 
 • Tổ chức các kênh bán hàng cho đơn vị nhằm đạt doanh số bán hàng cao nhất. 
 • Tổ chức thực hiện hồ sơ đấu thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo việc triển khai dự án 
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động marketing, các hội thảo chuyên đề và hội nghị khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong phạm vi quản lý
 • Hỗ trợ cán bộ nhân viên trực thuộc trong việc thiết lập quan hệ, tiếp cận khách hàng, công việc. 

Requirement

 • Nam; Độ tuổi: 30-43
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành có liên quan 
 • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong mảng Kinh doanh Dự án Nội thất và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
 • Kỹ năng chỉ đạo & điều hành các hoạt động kinh doanh.
 • Kỹ năng thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin kinh doanh.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, đánh giá hiệu quả & giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thiết lập các mối quan hệ trong công việc.

Required skills

Related Jobs