CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA tuyển dụng mới nhất

Giám đốc KCS/ QC

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Login to view salary
  • Career Level Director
  • Experience 5-7 Years
  • Gender Male
  • Sector Hanoi
  • Industry Mechanical/ Equipment, Engineering/ Technical, Production

Job Description

 1. Xây dng mc tiêu chính sách, quy trình, quy định, Qun lý cht lượng  sản phẩm
- Chu trách nhim chính trong vic t chc thc hin tt c các hot động kim tra và giám sát v cht lượng sn phm nhm đáp ng yêu cu v cht lượng sn phm, đảm bo vic duy trì chính sách và mc tiêu cht lượng ca công ty.
- Lp kế hoch hot động hàng năm cho h thng đảm bo cht lượng ca nhà máy. Phi hp vi các phòng ban liên quan để thc hin.
 - Xây dng mc tiêu, chính sách, quy trình, quy định, tiêu chun cht lượng ca Công ty. Sau đó định k hàng năm ci tiến quy trình, quy định… Khi thành lp d án mi cn ra soát các quy trình, quy định cht lượng.
- Xây dng h thng qun lý cht lượng ISO9001. Không ngng ci tiến quy trình, quy định v cht lượng theo đúng quy định ca ISO- Đảm bo vic duy trì và ci tiến h thng qun lý cht lượng toàn công ty luôn phù hp theo yêu cu Tiêu chun ISO 9001:2015.
- Đối vi tt c nhng vn đề có thnh hưởng không tt đến hot động ca quy định v cht lượng theo đúng quy định ca ISO và ca Công ty, cn báo cáo kp thi đến TGĐ v bn cht và nh hưởng đồng thi đưa ra nhng khuyến ngh thiết thc nhm ngăn nga, khc phc.
- Lp kế hoch thc hin kim tra, kim soát cht lượng nguyên vt liu, sn phm theo quy định ca công ty.
- Lp kế hoch hành động khc phc để gii quyết các vn đề v cht lượng và ci thin quy trình sn xut.
- T chc kim soát hot động th mu, kim tra mu nguyên vt liu đầu vào.
- T chc kim tra cht lượng sn phm trong quá trình sn xut.
- T chc x lý không phù hp ca nguyên vt liu đầu vào và sn phm đầu ra.
- T chc yêu cu các bên liên quan thc hin hành động khc phc, phòng nga các s c nh hưởng đến cht lượng.
- Phân tích các vn đề để tìm ra gii pháp ưu tiên nhm hn chế thit hi trong sn xut. Đề xut ci tiến các vn đề liên quan đến nguyên vt liu.  Ngăn nga thiếu sót trong h thng nghip v, thi công, hướng cho các hot động được thc chin đúng quy trình, quy định nhm ngăn chn các sai sót (vô tình hay cô ý) có th gây tht thoát tin bc hoc tài sàn ca Công ty.
- Đánh giá mc độ phù hp ca các hot động ngăn nga, khc phc nhng sai sót đã được báo cáo; các hot động hoàn thin h thng kim soát và theo dõi cho đến khi các vn đề này được x lý tha đáng.
- Đánh giá s liu và khuyến ngh các thay đổi v cht lượng hin thi hoc các tiêu chun sn xut để đạt cht lượng ti ưu.
2. Qun lý tt c các hot động ca Phòng QA/QC
- Đào to, hun luyn nhân viên trong Nhà máy,  hoàn thành công tác qun lý cht lượng cuôí ca sản phẩm.
3. Công tác báo cáo:
- Báo cáo tun/tháng/quý v cht lượng ca các sản phẩm.
- Báo cáo đột xut cho Tng Giám Đốc theo yêu cu.

 

Requirement

•Tt nghip Đại hc chính quy chuyên ngành Cơ Khí, T động hóa, Thiết b Cơ đin, các ngành liên quan.
Ưu tiên có ít nht 05 năm kinh nghim làm vic các công ty cơ khí, sản xuất, xe điện
•Có kinh nghim qun lý, vn hành h thng cht lượng ISO, ch đạo các vn đề liên quan đến cht lượng sn phm, nghiên cu hoàn thin & ci tiến k thut, áp dng công ngh mi, sn xut sn phm mi theo định hướng ca Công ty.
•Kim soát cht lượng vt tư, nguyên vt liu đầu vào và cht lượng sn phm.
•Thành tho tin hc văn phòng.
 
Keywords

Related Jobs

Công ty TNHH Sản Xuất Lắp Ráp Tuấn Nghĩa được thành lập năm 2002 với nhà máy sản xuất đầu tiên 7.000 m2 tại Khu CN Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội và đưa vào lặp đặt giây truyền sản xuất tủ vải đầu tiện tại Việt Nam. Qua những ngày đầu thành lập công ty đã đánh giá nghiên cứu thị trường trong nước, công ty đã nhập khẩu và phân phối các sản phẩm từ Đài Loan, Malaysia như Gỗ MDF, Mika, Formex. Đến năm 2007 công ty đầu tư mở rộng quy mô xây dựng 10.000 m2 nhà xưởng tại khu CN Thạch Thất và lắp đặt dây chuyền sản xuất tủ vải với công suất tăng 70%. Tới năm 2011 Công ty nhận chuyển giao và vận hành dây chuyền công nghệ sản xuất Tấm ốp nhôm nhựa của Đức. Công ty luôn không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, duy trì và mở rộng thị trường sản phẩm của công ty trong nước và quốc tế. Đầu tư thiết bị mới, đưa các công nghệ mới vào áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm chất lượng cao và đa dạng cho thị trường. Công ty SXKD hơn 10 năm qua luôn có hiệu quả, mức tăng trưởng hàng năm không ngừng tăng, không có tai nạn lao động, không có khiếu kiện, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Năm 2012 với xu hướng ngày càng tăng của giá nhiên liệu cùng với những đặc tính vượt trội như không phải dùng sức như xe đạp thường, có hệ thống đèn báo, chống nước…Xe điện đang có ưu thế nhất định nên cầu về xe đạp điện không ngừng tăng lên. Công ty TNHH SX,LR Tuấn Nghĩa bắt đầu nghiên cứu và phát triển xe điện cho đến nay Công ty đã có nhiều thành tựu lớn.