Headhunter VietNam HRchannels

Giám Đốc Điều Hành (Môi Trường, $3500, N8944)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $3500
 • Career Level Giám đốc
 • Experience 7-10 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Môi trường/Xử lý chất thải , Sản Xuất , Quản lý điều hành

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, hiện đang tuyển Giám Đốc Điều Hành tại HN:
 • Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động chung của Công ty;
 • Lập kế hoạch sản xuất chịu trách nhiệm vận hành theo đúng mục tiêu.
 • Điều Phối hoạt động của các phòng/ban Trực thuộc công ty theo hệ thống quy chế, quy trình công ty ban hành và mục tiêu, kế hoạch 
 • Đảm bảo mục tiêu hiện tại và trong tương lai của công ty theo định hướng của công ty
 • Chịu trách nhiệm về kế hoạch nhân sự đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm về kế hoạch doanh số, lợi nhuận và báo cáo ban lãnh đạo
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Requirement

 • Nam Nữ
 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 •  Có kinh nghiệm đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành hoặc các vị trí quản lý khác.
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển các chiến lược kinh doanh và triển khai tầm nhìn.
 • Có tư duy kinh doanh với kỹ năng tổ chức và lãnh đạo xuất sắc.
 • Thành thạo kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề. 
 • Kinh nghiệm: It nhất 8 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Required skills

Related Jobs