FWD Vietnam Tuyển dụng mới nhất

FWD Vietnam

Add a review
  • Share:

FWD Vietnam Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

Tập đoàn FWD là một công ty bảo hiểm đa quốc gia có trụ sở tại Hồng Kông. Được thành lập vào năm 2013 với tư cách là chi nhánh bảo hiểm của Tập đoàn Pacific Century, Tập đoàn FWD bán bảo hiểm nhân thọ và y tế, bảo hiểm nói chung và quyền lợi cho nhân viên ở Châu Á.

Office Photos

Active Jobs From FWD Vietnam