FUCO HOLDINGS Tuyển dụng mới nhất

FUCO HOLDINGS

Add a review
  • Share:

FUCO HOLDINGS Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Du lịch/Khách sạn/ Hàng không ,

Company Description

Thông qua lĩnh vực phát triển Bất động sản và đầu tư doanh nghiệp. Fuco Holdings mong muốn vươn tới sứ mệnh Xây dựng và phát triển cộng đồng. Đối với Fuco, mỗi một dự án đầu tư đều mang một ý nghĩa to lớn: Với các dự án khu đô thị, khu nhà ở Vân Canh, Hoài Đức…đó là việc phát triển các cộng đồng dân cư; Với các dự án khu công nghiệp Trung Hà, Hưng Yên…đó là việc tạo lập cộng đồng nhà máy và doanh nghiệp; Với các dự án dịch vụ tại Myanmar, đó là việc phát triển cộng đồng văn hóa Việt Nam tại nước ngoài; Với dự án rau sạch Rasa, đó là sứ mệnh phát triển cộng đồng nông nghiệp công nghệ cao, Với thương hiệu ô tô tải Forcia thay thế công nông của Hanamoto, đó là việc cung cấp sản phẩm có ích cho cộng đồng xã hội ...

Office Photos

Active Jobs From FUCO HOLDINGS