FE Credit - Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) Tuyển dụng mới nhất

FE Credit - Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)

Add a review
  • Share:

FE Credit - Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 309
  • Founded Since 1993
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

1 . Trưởng nhóm kinh doanh ( số lượng 5 ) : Tuyển dụng - đào tạo và quản lý 20 Chuyên Viên tư vấn tài chính cụ thể như : 
Phân chia công việc hợp lý .
- Đề ra nguyên tắc hoạt động, chỉ tiêu cần đạt .
- Khai thác năng lực của các cá nhân trong nhóm .
- Kết nối các thành viên với nhau  .
Là người giám sát, tổng hợp, báo cáo .

LCB : 12 - 19 Triệu  + bonus không giới hạn tùy năng lực .

* Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trên 1 năm .

2 . Chuyên Viên tư vấn tài chính ( số lượng 50 ) : hoàn thành KPI của cỉa Công ty mỗi tháng .

LCB : 6 triệu + bonus không giới hạn . 

Office Photos

Active Jobs From FE Credit - Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)