Công ty cổ phần KPIM

DATA ENGINEER

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $100
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội, TP.HCM
  • Industry CNTT-Phần mềm

Job Description

- Xây dựng và vận hành các hệ thống lưu trữ dữ liệu (Database), các kho dữ liệu (Data Warehouse), hồ dữ liệu (Data Lake);
- Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn để làm giàu kho dữ liệu phân tích chung của doanh nghiệp;
- Phối hợp với BI Analyst phân tích đánh giá yêu cầu để xây dựng kho dữ liệu cho khách hàng đáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu hiệu quả và lâu dài;
- Thiết kế giải pháp đồng bộ dữ liệu và xây dựng các luồng thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu.

Requirement

- Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật;
- Kiển thức về các loại CSDL (SQL Server, MongoDB, Oracle, PostgreSQL, MySQL, HBase, Cassandra...);
- Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (.NET, Python,...), SQL;
- Thành thạo một trong công cụ ETL dữ liệu (SQL Server Integration Services, Pentaho, Oracle Data Integrator…);
- Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream processing, ...);
- Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Kafka, Elastic,…);
- Kiến thức về điện toán đám mây, quản trị hệ thống (Azure, Google Cloud Platform, AWS,…).

Required skills

Related Jobs