Cty TNHH PTTM Phú Thành Việt Tuyển dụng mới nhất

Cty TNHH PTTM Phú Thành Việt

Add a review
  • Share:

Cty TNHH PTTM Phú Thành Việt Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Hành chánh/Thư ký ,

Company Description

PTV Company Limited thành lập vào năm 2004, chuyên thực hiện dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, trân trọng mời các ứng viên cùng có sự quan tâm và đồng lòng với Công ty nhằm:
- Phát triển bản lĩnh cá nhân bằng việc học hỏi từ khách hàng và phục vụ chính khách hàng;
- Phát triển lợi nhuận cá nhân bằng việc tham gia cùng xây dựng Công ty;
ứng tuyển vào các vị trí công việc như sau:

Office Photos

Active Jobs From Cty TNHH PTTM Phú Thành Việt