Cty TNHH Cicor Anam Tuyển dụng mới nhất

Cty TNHH Cicor Anam

Add a review
  • Share:

Cty TNHH Cicor Anam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Người nước ngoài/Việt Kiều,

Company Description

Công ty với 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất và gia công hàng điện tử, ở Khu CN-VN Singapore Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng:

Office Photos

Active Jobs From Cty TNHH Cicor Anam