CTY CP Tập đoàn Thép Tiến Lên Tuyển dụng mới nhất

CTY CP Tập đoàn Thép Tiến Lên

Add a review
  • Share:

CTY CP Tập đoàn Thép Tiến Lên Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Tiếp thị/ Thương hiệu ,

Company Description

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được thành lập năm 1988  với ngành nghề kinh doanh chính là các sản phẩm về sắt thép.

Office Photos

Active Jobs From CTY CP Tập đoàn Thép Tiến Lên