Cty cổ phần tư vấn và giám định Nguyễn Phạm Tuyển dụng mới nhất

Cty cổ phần tư vấn và giám định Nguyễn Phạm

Add a review
  • Share:

Cty cổ phần tư vấn và giám định Nguyễn Phạm Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 37
  • Founded Since
  • Sectors QA/QC,

Company Description

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ GIÁM ĐỊNH NGUYỄN PHẠM (INCONP) là một trong những công ty chuyên về lĩnh vực giám định hàng hoá XNK, giám định hàng hải, giám định tổn thất hàng hóa, tài sản, công trình, kiểm định xây dựng. 

Office Photos

Active Jobs From Cty cổ phần tư vấn và giám định Nguyễn Phạm