CT CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC S&C Tuyển dụng mới nhất

CT CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC S&C

Add a review
  • Share:

CT CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC S&C Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 Công ty CP Đào tạo và Phát triển SnC là một trong các công ty uy tín hàng đầu về Đào tạo ngắn hạn cho Doanh nghiệp cả cho nhân viên và các cấp quản lý. SnC tuyển dụng và đào tạo nhân viên đầu vào cho các công ty lớn tại Việt Nam.

Office Photos

Active Jobs From CT CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC S&C