Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam

  • KCN Bình Xuyên - TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. View on Map
Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 5
  • Viewed 500
  • Founded Since 2018
  • Sectors Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Nhân sự , Sản Xuất ,

Company Description

Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam, tiền thân là Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử Sanha Việt Nam, bắt đầu hoạt động chính thức với tên Youngbag Việt Nam từ tháng 03/2018. Công ty tiếp tục sản xuất và kinh doanh lĩnh vực motor rung, với khách hành chính là Samsung. Công ty đang xây dựng nhà xưởng với thiết kế hiện đại để thu hút lao động và hứa hẹn xây dựng chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam