Công ty TNHH Worldfusion Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Worldfusion Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Worldfusion Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 

Công ty TNHH World Fusion Việt Nam được thành lập vào tháng 12 năm 2017( có giấy phép kinh doanh vào tháng 12 năm 2018) bởi 100% vốn từ công ty mẹ là Công ty cổ phần System Square với nhiệm vụ chính là phát triển phần mềm offshore, cung cấp các dịch vụ, nghiệp vụ tư vấn liên quan đến offshore phát triển trong nhà hàng của Nhật tại Việt Nam.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính bao gồm:

·        Nghiệp vụ tư vấn liên quan đến offshore

·        Phát triển offshore (nhận ủy thác, kiểu labo)

·        Phái cử trong nước (thường trú tại Nhật)

·        Nghiệp vụ dịch từ tiếng nước ngoài (tiếng anh)

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Worldfusion Việt Nam