Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hat -Med Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hat -Med Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hat -Med Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 888
  • Founded Since
  • Sectors Chăm sóc sức khỏe/Thiết bị Y tế,

Company Description

Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam (Viết tắt: HAT-MED) thành lập ngày 09/07/2015 bởi những người có nhiều kinh nghiệm trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe. Với mong muốn có thể đưa ra những giải pháp Y tế toàn diện mang lại giá trị tích cực tới việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, HAT-MED đặt cho mình sứ mệnh tìm kiếm, kết nối, hỗ trợ và hoàn thiện việc cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại, phù hợp với sự phát triển của Xã hội.
Tôn chỉ hoạt động: HAT-MED xây dựng tôn chỉ hoạt động dựa trên 3 giá trị: TÂM, TÍN, TÌNH.

Office Photos

Active Jobs From Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hat -Med Việt Nam