Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục đào tạo Khai Sáng Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục đào tạo Khai Sáng

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục đào tạo Khai Sáng Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

 

Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục Đào tạo Khai sáng có Sứ mệnh tạo ra một Thế giới Tốt đẹp và Hạnh phúc cho tất cả mọi người thông qua Phát triển Con người, Phát triển Sự nghiệp, hỗ trợ xây dựng và thực hiện Ước mơ cuộc đời để mọi người được sống Hạnh phúc, Giàu có, Thành công và Viên mãn.

Chúng tôi hiện đang tổ chức và cung cấp các chương trình tư vấn, huấn luyện về Lập trình Ngôn ngữ Tư duy NLP, Phát triển Con người, Phát triển Doanh nghiệp và Đội nhóm, phát triển Kinh doanh và Bán hàng, Lãnh đạo và Quản lí, Giao tiếp hiệu quả, v.v..

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục đào tạo Khai Sáng