Công ty TNHH truyền thông và kinh doanh thương mại NQA  Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH truyền thông và kinh doanh thương mại NQA

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH truyền thông và kinh doanh thương mại NQA Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dầu khí/Khoáng sản ,

Company Description

 Công ty TNHH truyền thông và kinh doanh thương mại NQA , được thành lập vào ngày 10/10/2017 bởi những người trẻ tuổi, mong muốn tạo ra sân chơi cho cộng đồng Marketing và Telesale, mang đến những trải nghiệm về dịch vụ mới cho khách hàng. Hơn tất cả là tạo được nền tảng để mỗi thành viên NQA đều có thể trở thành chủ doanh nghiệp, và tạo ra sự nghiệp riêng vững chắc cho bản thân mình.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH truyền thông và kinh doanh thương mại NQA