CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SITC TÂN CẢNG Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SITC TÂN CẢNG

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SITC TÂN CẢNG Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 Công ty TNHH Tiếp vận SITC -Tân Cảng là công ty liên doanh giữ SITC Logistics Development Company Limited và cty cổ phần dịch vụ và đại lý Tân Cảng số Một. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ giao nhận, đại lý tàu, giao thông vận tải đa phương thức, bãi Container và kho, Container hàng hóa đóng gói, khai thác hàng CFS, khai thác bãi và lưu trữ hàng hóa, giao nhận vận tải bằng đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, dịch vụ hải quan ...

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SITC TÂN CẢNG