CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GREENAPPS Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GREENAPPS

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GREENAPPS Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 209
  • Founded Since 2020
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

Công nghệ thông tin là ngành quản lý công nghệ và mở ra nhiều lĩnh vực khác nhau như phần mềm máy tính, hệ thống thông tin, phần cứng máy tính, ngôn ngữ lập trình nhưng lại không giới hạn một số thứ như các quy trình và cấu trúc dữ liệu. Tóm lại, bất cứ thứ gì mà biểu diễn dữ liệu, thông tin hay tri thức trong các định dạng nhìn thấy được, thông qua bất kỳ cơ chế phân phối đa phương tiện nào thì đều được xem là phần con của lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin cung cấp cho các doanh nghiệp bốn nhóm dịch vụ lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh đó là: quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GREENAPPS