Công ty TNHH Nguyễn Hồng Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Nguyễn Hồng

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Nguyễn Hồng Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Hành chánh/Thư ký ,

Company Description

 Công ty TNHH Nguyễn Hồng được thành lập năm 2002. Chuyên khinh doanh hàng quà tặng lưu niệm và thực phẩm nhập khẩu từ Nga

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Nguyễn Hồng