Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng - Chi nhánh Đồng Nai Tuyển dụng mới nhất

Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng - Chi nhánh Đồng Nai

Add a review
  • Share:

Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng - Chi nhánh Đồng Nai Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Vận Chuyển/Giao Nhận,

Company Description

 

Công ty TNHH Một Thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng (Maybank Kim Eng) được biết đến trước đây là Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam - công ty có đối tác nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, được phép cung cấp toàn bộ các dịch vụ chứng khoán, bao gồm: Môi giới chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn đầu tư; Nghiên cứu – phân tích; Tài chính doanh nghiệp.

Ngày 3 tháng 1 năm 2014 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để Maybank Kim Eng chính thức được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo đó Maybank Kim Eng đã trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có 100% vốn nước ngoài.

Office Photos

Active Jobs From Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng - Chi nhánh Đồng Nai