Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân) Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân)

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Đồ gỗ/Nội thất ,

Company Description

Công ty Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 2 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. Định hướng của Bảo Ngân trở thành một trong những Công ty bảo hiểm chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Hiện nay, Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ như sau:

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân)