CÔNG TY TNHH MICRODOT Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH MICRODOT

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH MICRODOT Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

 Công Ty MICRODOT là một nền tảng công nghệ thông tin tài chính toàn cầu. Công ty được thành lập tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 2015. Dựa trên kết quả nghiên cứu mới nhất về công nghệ tài chính, Micro Point phát triển hệ thống công nghệ dữ liệu lớn hàng đầu Internet và sử dụng các sản phẩm tuyệt vời của mình trong lĩnh vực tài chính.

Với bốn năm phát triển nhanh chóng, Tập đoàn MICRODOT được thành lập tại Trung Quốc như một trung tâm công nghệ và dịch vụ, triển khai chiến lược các nước Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Việt Nam, hình thành một bố cục chiến lược dựa trên công nghệ cao cấp. Hiện tại, Tập đoàn Micropoint có gần 500 tài năng công nghệ cao trên thế giới. 
  

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH MICRODOT